Ølby Station

Ølby station ligger Nord for Køge ved Ølby Lyng, den er station for Køge Bugt banen og ”Lille Syd” de to baner krydser hinanden lidt nord for stationen, hvor Køge Bugt banen går over ”Lille Syd” på en bro.

Stationen ligger på den del af Køge Bugt banen der blev åbnet 25-9 1983 og S togs stationen er åbnet samtidig. ”Lille Syd” blev åbnet 4-10 1870; men den fik først stoppested ved Ølby station  i 1992.

Hvordan den nye København – Køge – Ringsted bane der forventes åbnet i 2018 kommer til at gå ved Ølby ved jeg ikke; men jeg bemærkede at der er en del gravearbejde i gang nord for stationen ad jeg sidst kørte forbi med tog på ”Lille syd”.

MR tog fra Roskilde under broen hvor Køge bugt banen går på, nord for Ølby station 29-5 2010

S tog mod København på broen over Roskilde – Køge - Næstved banen, nord for Ølby station 29-5 2010

Broen Køge Bugt Banen går over ”Lille Syd” nord for Ølby station 29-5 2010

S tog med København Nord for Ølby. Forrest ”Lille Syds” spor 29-5 2010

MR tog afgår mod Roskilde fra Ølby station 19-7 2005

MQ (Desiro) tog mod Roskilde på Ølby station 27-3 2017

E linjens S tog afgår mod København fra Ølby station 29-6 2010

E linjens S tog mod Køge på Ølby station 19-7 2005

Tv. MR tog mod Køge – Næstved, Th. E linjens S tog mod København på Ølby station 29-5 2010

MR tog afgår mod Køge – Næstved fra Ølby station 19-7 2005

Trappen op til ”Lille Syds” perron. ”Lille syd” fik først stoppested ved Ølby i 1992, set ses tydeligt at den er anlagt senere da den ikke har forbindelse med S togs perronens trappe under broen som ses Yv. I billedet 19-7 2005

Perron trappen til S togs perronen under broen på Ølby station 19-7 2005

Broen ved Ølby set fra S togs siden, under den er trappen op til S togs perronen 19-7 2005

S tog afgår mod Køge fra Ølby station 27-3 2017