Svanemøllen Station

Svanemøllen station ligger på det ydere Østerbro, den er S Togstation for S togene med Farum, Hillerød og Klampenborg. Den er forgreningsstation for Farum banen.

Stationen blev åbnet som S togstation 15-5 1934. Stationen lå oprindelig Spå den anden side af broen; men blev i 1970’erne flyttet til den nuværende placering, Jeg har et billede taget af J. Christensen fra 1972 taget fra broen, hvor det næstsidste billeder er taget. Der ses perronen hvor der holder et 1. generations S tog og Tv. ses sporet til Lersøen, der vat før Farum banen blev ført ind til Svanemøllen.

Farum (Slangerup) banen udgik oprindeligt fra Lygten station på Nørrebro og var oprindelig privatbane. Den blev 1-4 1948 overtaget af DSB og siden forkortet til Farum. Den blev S bane i 1977 og blev da ført ind på Svanemøllen station og Lygten station blev nedlagt.

Maskindepotet Helgoland ligger ved Svanemøllen station. Det er maskindepot for motorvogne og togsæt, Tidligere lyntogene og nu IC 3 togene, mens maskindepotet på København Gb tog sig af lokomotiverne.

C linjen mod Klampenborg ankommer til Svanemøllen station fra København H 3-4 2014

Mod nordvest fra Svanemøllen station, sporet TV. er sporet mod Lersøen, og sporet Th. er sporet fra Farum 3-4 2014

Tv. S tog med København H og Th. E linjen mod Holte på Svanemøllen station 3-4 2014

S tog mod Farum på Svanemøllen station. Sporet mod Farum går under S togs sporene mod nord i en tunnel 3-4 2014

Maskindepotet Helgoland set fra perronerne ved Svanemøllen station 3-4 2014

Svanemøllen station fra gadesiden 3-4 2014

Svanemøllen station fra nordvest fra broen, Tv. maskindepotet Helgoland 3-4 2015

Maskindepotet Helgoland fra broen ved Svanemøllen station 3-4 2014

Øresundstog mod Helsingør fra broen ved Svanemøllen station, i tunnel midt i billedet går Farum banens S tog under. De to spor Tv, henholdsvis til Lersøen og S togs sporet fra Farum 3-4 2014

E linjen mod Holte set fra broen ved Svanemøllen station 3-4 2014

S tog fra Farum ankommer til Svanemøllen set fra broen ved Svanemøllen station 3-4 2014

Tunnel for Farum banen ved Svanemøllen station set fra Veterantoget ”Rundt om Husene” der kørte på sporet til Lersøen 5-9 2015